LOL之家 - 每个英雄联盟粉的家!
关键词不能为空
关键词不能为空

LOL之家 > LOL心得 > loldi duan ju shang fen zui kuai de ying xiong:拼音声母和韵母的所有组合

loldi duan ju shang fen zui kuai de ying xiong:拼音声母和韵母的所有组合

作者:admin
来源:未知
日期:2020-08-29 21:13:35

拼音声母和韵母的所有组合

A a ai an ang ao B ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu C ca cai can cang cao ce cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo D da dai dan dang dao de den dei deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo E e ei en eng er F fa fan fang fei fen feng fo fou fu G ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo H ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo J ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun K ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo L la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu lü1653 luan lue lüe lun luo M m ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu N na nai nan nang nao ne nei nen neng ng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nü nuan nüe nuo nun O o ou P pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu Q qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun R ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo S sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo T ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo W wa wai wan wang wei wen weng wo wu X xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun Y ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun Z za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo

在asp的编程中,求一个函数或算法

提供一个asp程序给你,2113--5261-4102------------------<%Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")d.add "a",-20319d.add "ai",-20317d.add "an",-20304d.add "ang",-20295d.add "ao",-20292d.add "ba",-20283d.add "bai",-20265d.add "ban",-20257d.add "bang",-20242d.add "bao",-20230d.add "bei",-20051d.add "ben",-20036d.add "beng",-20032d.add "bi",-20026d.add "bian",-20002d.add "biao",-19990d.add "bie",-19986d.add "bin",-19982d.add "bing",-19976d.add "bo",-19805d.add "bu",-19784d.add "ca",-19775d.add "cai",-19774d.add "can",-19763d.add "cang",-19756d.add "cao",-19751d.add "ce",-19746d.add "ceng",-19741d.add "cha",-19739d.add "chai",-19728d.add "chan",-19725d.add "chang",-19715d.add "chao",-19540d.add "che",-19531d.add "chen",-19525d.add "cheng",-19515d.add "chi",-19500d.add "chong",-19484d.add "chou",-19479d.add "chu",-19467d.add "chuai",-19289d.add "chuan",-19288d.add "chuang",-19281d.add "chui",-19275d.add "chun",-19270d.add "chuo",-19263d.add "ci",-19261d.add "cong",-19249d.add "cou",-19243d.add "cu",-19242d.add "cuan",-19238d.add "cui",-19235d.add "cun",-19227d.add "cuo",-19224d.add "da",-19218d.add "dai",-19212d.add "dan",-19038d.add "dang",-19023d.add "dao",-19018d.add "de",-19006d.add "deng",-19003d.add "di",-18996d.add "dian",-18977d.add "diao",-18961d.add "die",-18952d.add "ding",-18783d.add "diu",-18774d.add "dong",-18773d.add "dou",-18763d.add "du",-18756d.add "duan",-18741d.add "dui",-18735d.add "dun",-18731d.add "duo",-18722d.add "e",-18710d.add "en",-18697d.add "er",-18696d.add "fa",-18526d.add "fan",-18518d.add "fang",-18501d.add "fei",-18490d.add "fen",-18478d.add "feng",-18463d.add "fo",-18448d.add "fou",-18447d.add "fu",-18446d.add "ga",-18239d.add "gai",-18237d.add "gan",-18231d.add "gang",-18220d.add "gao",-18211d.add "ge",-18201d.add "gei",-18184d.add "gen",-18183d.add "geng",-18181d.add "gong",-18012d.add "gou",-17997d.add "gu",-17988d.add "gua",-17970d.add "guai",-17964d.add "guan",-17961d.add "guang",-17950d.add "gui",-17947d.add "gun",-17931d.add "guo",-17928d.add "ha",-17922d.add "hai",-17759d.add "han",-17752d.add "hang",-17733d.add "hao",-17730d.add "he",-17721d.add "hei",-17703d.add "hen",-17701d.add "heng",-17697d.add "hong",-17692d.add "hou",-17683d.add "hu",-17676d.add "hua",-17496d.add "huai",-17487d.add "huan",-17482d.add "huang",-17468d.add "hui",-17454d.add "hun",-17433d.add "huo",-17427d.add "ji",-17417d.add "jia",-17202d.add "jian",-17185d.add "jiang",-16983d.add "jiao",-16970d.add "jie",-16942d.add "jin",-16915d.add "jing",-16733d.add "jiong",-16708d.add "jiu",-16706d.add "ju",-16689d.add "juan",-16664d.add "jue",-16657d.add "jun",-16647d.add "ka",-16474d.add "kai",-16470d.add "kan",-16465d.add "kang",-16459d.add "kao",-16452d.add "ke",-16448d.add "ken",-16433d.add "keng",-16429d.add "kong",-16427d.add "kou",-16423d.add "ku",-16419d.add "kua",-16412d.add "kuai",-16407d.add "kuan",-16403d.add "kuang",-16401d.add "kui",-16393d.add "kun",-16220d.add "kuo",-16216d.add "la",-16212d.add "lai",-16205d.add "lan",-16202d.add "lang",-16187d.add "lao",-16180d.add "le",-16171d.add "lei",-16169d.add "leng",-16158d.add "li",-16155d.add "lia",-15959d.add "lian",-15958d.add "liang",-15944d.add "liao",-15933d.add "lie",-15920d.add "lin",-15915d.add "ling",-15903d.add "liu",-15889d.add "long",-15878d.add "lou",-15707d.add "lu",-15701d.add "lv",-15681d.add "luan",-15667d.add "lue",-15661d.add "lun",-15659d.add "luo",-15652d.add "ma",-15640d.add "mai",-15631d.add "man",-15625d.add "mang",-15454d.add "mao",-15448d.add "me",-15436d.add "mei",-15435d.add "men",-15419d.add "meng",-15416d.add "mi",-15408d.add "mian",-15394d.add "miao",-15385d.add "mie",-15377d.add "min",-15375d.add "ming",-15369d.add "miu",-15363d.add "mo",-15362d.add "mou",-15183d.add "mu",-15180d.add "na",-15165d.add "nai",-15158d.add "nan",-15153d.add "nang",-15150d.add "nao",-15149d.add "ne",-15144d.add "nei",-15143d.add "nen",-15141d.add "neng",-15140d.add "ni",-15139d.add "nian",-15128d.add "niang",-15121d.add "niao",-15119d.add "nie",-15117d.add "nin",-15110d.add "ning",-15109d.add "niu",-14941d.add "nong",-14937d.add "nu",-14933d.add "nv",-14930d.add "nuan",-14929d.add "nue",-14928d.add "nuo",-14926d.add "o",-14922d.add "ou",-14921d.add "pa",-14914d.add "pai",-14908d.add "pan",-14902d.add "pang",-14894d.add "pao",-14889d.add "pei",-14882d.add "pen",-14873d.add "peng",-14871d.add "pi",-14857d.add "pian",-14678d.add "piao",-14674d.add "pie",-14670d.add "pin",-14668d.add "ping",-14663d.add "po",-14654d.add "pu",-14645d.add "qi",-14630d.add "qia",-14594d.add "qian",-14429d.add "qiang",-14407d.add "qiao",-14399d.add "qie",-14384d.add "qin",-14379d.add "qing",-14368d.add "qiong",-14355d.add "qiu",-14353d.add "qu",-14345d.add "quan",-14170d.add "que",-14159d.add "qun",-14151d.add "ran",-14149d.add "rang",-14145d.add "rao",-14140d.add "re",-14137d.add "ren",-14135d.add "reng",-14125d.add "ri",-14123d.add "rong",-14122d.add "rou",-14112d.add "ru",-14109d.add "ruan",-14099d.add "rui",-14097d.add "run",-14094d.add "ruo",-14092d.add "sa",-14090d.add "sai",-14087d.add "san",-14083d.add "sang",-13917d.add "sao",-13914d.add "se",-13910d.add "sen",-13907d.add "seng",-13906d.add "sha",-13905d.add "shai",-13896d.add "shan",-13894d.add "shang",-13878d.add "shao",-13870d.add "she",-13859d.add "shen",-13847d.add "sheng",-13831d.add "shi",-13658d.add "shou",-13611d.add "shu",-13601d.add "shua",-13406d.add "shuai",-13404d.add "shuan",-13400d.add "shuang",-13398d.add "shui",-13395d.add "shun",-13391d.add "shuo",-13387d.add "si",-13383d.add "song",-13367d.add "sou",-13359d.add "su",-13356d.add "suan",-13343d.add "sui",-13340d.add "sun",-13329d.add "suo",-13326d.add "ta",-13318d.add "tai",-13147d.add "tan",-13138d.add "tang",-13120d.add "tao",-13107d.add "te",-13096d.add "teng",-13095d.add "ti",-13091d.add "tian",-13076d.add "tiao",-13068d.add "tie",-13063d.add "ting",-13060d.add "tong",-12888d.add "tou",-12875d.add "tu",-12871d.add "tuan",-12860d.add "tui",-12858d.add "tun",-12852d.add "tuo",-12849d.add "wa",-12838d.add "wai",-12831d.add "wan",-12829d.add "wang",-12812d.add "wei",-12802d.add "wen",-12607d.add "weng",-12597d.add "wo",-12594d.add "wu",-12585d.add "xi",-12556d.add "xia",-12359d.add "xian",-12346d.add "xiang",-12320d.add "xiao",-12300d.add "xie",-12120d.add "xin",-12099d.add "xing",-12089d.add "xiong",-12074d.add "xiu",-12067d.add "xu",-12058d.add "xuan",-12039d.add "xue",-11867d.add "xun",-11861d.add "ya",-11847d.add "yan",-11831d.add "yang",-11798d.add "yao",-11781d.add "ye",-11604d.add "yi",-11589d.add "yin",-11536d.add "ying",-11358d.add "yo",-11340d.add "yong",-11339d.add "you",-11324d.add "yu",-11303d.add "yuan",-11097d.add "yue",-11077d.add "yun",-11067d.add "za",-11055d.add "zai",-11052d.add "zan",-11045d.add "zang",-11041d.add "zao",-11038d.add "ze",-11024d.add "zei",-11020d.add "zen",-11019d.add "zeng",-11018d.add "zha",-11014d.add "zhai",-10838d.add "zhan",-10832d.add "zhang",-10815d.add "zhao",-10800d.add "zhe",-10790d.add "zhen",-10780d.add "zheng",-10764d.add "zhi",-10587d.add "zhong",-10544d.add "zhou",-10533d.add "zhu",-10519d.add "zhua",-10331d.add "zhuai",-10329d.add "zhuan",-10328d.add "zhuang",-10322d.add "zhui",-10315d.add "zhun",-10309d.add "zhuo",-10307d.add "zi",-10296d.add "zong",-10281d.add "zou",-10274d.add "zu",-10270d.add "zuan",-10262d.add "zui",-10260d.add "zun",-10256d.add "zuo",-10254function g(num)if num>0 and num<160 theng=chr(num)else if num<-20319 or num>-10247 theng=""elsea=d.Itemsb=d.keysfor i=d.count-1 to 0 step -1if a(i)<=num then exit fornextg=b(i)end ifend ifend functionfunction c(str)c=""for i=1 to len(str)c=c&g(asc(mid(str,i,1)))nextend function response.write c(request("hz"))%>
请在此1653处输入中文:

火腿的拼音是什么

火腿的拼音5261是huo tui。 汉语拼音音4102节表: 1653b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing bu p pa po pai pao pou pan pen pei pang peng pi pie piao pian pin ping pu m ma mo me mai mao mou man men mei mang meng mi mie miao miu mian min ming mu f fa fo fei fou fan fen fang feng fu d da de dai dei dao dou dan dang den deng di die diao diu dian ding dong du duan dun dui duo t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian tin ting tong tu tuan tun tui tuo n na nai nei nao ne nen nan nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning nong nou nu nuan nun nuo nü nüe l la le lai lei lao lou lan lang len leng li lia lie liao liu lian lin liang ling long lu luo lou luan lun lülüe g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng gong gu gua guai guan guang gui guo k ka ke kai kao kou kan ken kang keng kong ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo h ha he hai han hei hao hou hen hang heng hong hu hua huai huan hui huo hun huang j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing jiong ju juan jun jue q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing qiong qu quan qun que x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing xiong xu xuan xun xue zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhun zhui zhuo ch cha che chi chai chao chou chan chen chang cheng chong chu chua chuai chuan chuang chun chui chuo sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng shu shua shuai shuan shuang shun shui shuo r re ri rao rou ran ren rang reng rong ru ruan run ruo z za ze zi zai zao zan zou zang zei zen zeng zong zu zuan zun zui zuo c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng cong cu cuan cun cui cuo s sa se si sai sao sou san sen sang seng song su suan sun sui suo y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying yo yong w wa wo wai wei wan wen wang weng wu V 只用来拼写外来语、少数民族语言和方言。
本文标签:
栏目导航
新发表